• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

kopienaass

Rīgas Anniņmuižas vidusskola uzsākusi darbību projektā “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte.”

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci - paplašinot  izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības  programmu “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”, vienlaicīgi   praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās  vietējās kopienās.

Skolas komandu dalībai projektā veido Jeļena Rjazanceva – projekta koordinatore, direktora vietniece, Irina Povedjonoka – vēstures un sociālo zinību skolotāja, jomas koorinatore, Zane Gruberte – latviešu valodas skolotāja, direktora vietniece.

Skolas komanda pirmajos semināros 3. marta un 7. aprīlī ieguva idejas, kā ar jauniešiem sarunāties par sociālo atbildību, kā īstenot pilsoniskās līdzdalības projektus; kā iniciēt pilsoniskās līdzdalības kampaņas kopienas līmenī.

Turpmāk projektā plānotās aktivitātes ir atbildības, solidaritātes un sadarbības aktivitāšu īstenošana skolā sadarbībā ar citām apkārtnes izglītības iestādēm.