• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Rīgas Anniņmuižas vidusskola UZŅEM BĒRNUS MĀCĪBĀM 1.KLASĒ 2024./2025.m.g.

 

Mūsu skola piedāvā:

  1. kvalitatīvu mācību procesu, iespēju mācīties nelielās klasēs, kas nodrošina individuālu un diferencētu pieeju katram bērnam;
  2. drošu un sakoptu skolas vidi, atbalstu pozitīvai uzvedībai;
  3. daudzpusīgu bezmaksas interešu izglītības nodarbību piedāvājumu;
  4. iespēju piedalīties olimpiādēs, konkursos, projektos un attīstīt savus talantus;
  5. pagarināto dienas grupu (no plkst. 12.00 – līdz plkst. 18.00);
  6. Skolas telpās darbojas brīvā laika centrs (BLC) “Avots” (no plkst. 12.00 – līdz plkst.18.00);
  7. skolēniem ar mācību grūtībām, kuru izaugsmei nepieciešams papildus darbs, skola piedāvā dažādu atbalsta speciālistu – logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, pedagoga palīga atbalstu.

No šī gada ir mainījusies kārtība, kā vecāki var iesniegt pieteikumu reģistrācijai rindā uz 1.klasi.

Iespēja pieteikumus parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt skolā vienā no šādiem veidiem:

Izmantojot portālu Latvija.lv

Vecākiem, kam IR aktivizēts oficiālās e-adreses konts (papildu informācija pieejama Latvijas valsts portālā)

Nosūtot uz skolas e-pastu

Vecākiem, kam NAV aktivizēts oficiālās e-adreses konts (papildu informācija pieejama Latvijas valsts portālā)

Vecākiem pieteikumā jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā pamatizglītības programma, mācību gads, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi.