• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas

atbalsta personāla sadarbības komanda

2023./2024.m.g.

Sociālais pedagogs

Nataļja Ņikiforova

T. 26005405

Kab. 422

Psihologs

Ilona Kudrjavceva 

T. 27071915

Kab. 401

Logopēds

Aelita Rožukaite-Ivanova

T. 29404275

Kab. 103

Logopēds

Inna Mickeviča

T. 29160317

Kab. 409

Speciālais pedagogs

Kristīne Andersone

T. 26428209

Kab. 217

Skolas medicīnas māsa 

Tatjana Barinova

T.67416665

Kab. 234

Humānas pedagoģijas centra vadītāja

Irmīne Pogrebņaka

T. 67704271

Kab. 221