• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Pasākums sākumskolā " Sadziedāšanās „Latvijai - 100”" 

Kas ir tā zeme, kuru labi zinām?
Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila!
Kur ģimene un visi labie draugi!
Tā mūsu Latvija, to visi ļoti mīlam! (Vineta Vītola)

Datums: 12.11.2018.

Dalībnieki : 1.-4. klašu skolēni;mūzikas un latviešu valodas skolotāji;Āgenskalna sākumskolas deju kolektīvs „Āģītis”;skolas koris „Vesņanka”.

Mērķi:

-Veidot pozitīvu valsts tēlu, audzināt skolēnos patriotismu, cieņu pret savu valsti, pret valsts simboliem. Izjust līdzdalību valsts svētkos.
- Mudināt bērnus mīlēt tēvzemi, dzimtās zemes dabu un Latvijas tautas kultūru.

Labākie sākumskolas deklamētāji Melisa Galkina (1.b), Klimentijs Maikovs (3.c), Dmitrijs Čečins (4.a), Maksims Ņesterenko (4.d) norunāja dzejoļus Latvijai.
Skolēni pa klašu grupām un kopā nodziedāja dziesmas, kuras sagatavoja mūzikas stundās.
1. klases „Lūk tā!”, “Kartupeļi, kartupeļi“ un „Gribam zināt!”
2. klases “Dziesmiņa par grāmatu” un “Kumeliņi, kumeliņi”.
3. klases “Ar gailīti Rīgā braucu“ un “Labvakaru, saiminiece!“
4. klases “Bēdu manu, lielu bēdu”

Āgenskalna sākumskolas deju kolektīvs „Āģītis” parādīja tautas dejas.
Skolēni skatījās un arī paši aktīvi piedalījās valsts svētku pasākumā. Svētki izdevās skaisti.

Atbildīgie: R.Turkovska, G.Jēkabsone, I.Mickeviča, S.Murāne.