• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

Projekts konkursā „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, izvērtējot izglītības iestāžu iesniegtos projektus konkursā „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”, projektu īstenošanai finansiālu atbalstu piešķirs piecām iestādēm. Viena no izglītības iestādēm - Rīgas Anniņmuižas vidusskola. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, apgūt latviešu valodu A un B līmenī. Kursos piedalās 10 Rīgas Anniņmuižas vidusskolas tehniskie darbinieki.
Projekta koordinators Rīgas Anniņmuižas vidusskolā – mūsu skolas latviešu valodas skolotāja Inga Rošane. Kursus vada trīs Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolotāji – Inga Rošane, Vera Vojevodina, Ina Kursīte.

Projekts konkursā „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem"

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, izvērtējot izglītības iestāžu iesniegtos projektus konkursā „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”, projektu īstenošanai finansiālu atbalstu piešķirs piecām iestādēm. Viena no izglītības iestādēm - Rīgas Anniņmuižas vidusskola. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, apgūt latviešu valodu A un B līmenī. Kursos piedalās 10 Rīgas Anniņmuižas vidusskolas tehniskie darbinieki.

Projekta koordinators Rīgas Anniņmuižas vidusskolā – mūsu skolas latviešu valodas skolotāja Inga Rošane. Kursus vada trīs Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolotāji – Inga Rošane, Vera Vojevodina, Ina Kursīte.

 

 

Informāciju sagatavoja A.Rožukaite-Ivanova