• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

1.

Skolas atbalsta personāla komisijas priekšsēdētāja:

A. Rožukaite-Ivanova (direktores vietniece)

2.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

N.Ņikiforova  (sociālais pedagogs 1.- 12.kl.)

5.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

I. Kudrjavceva (psihologs  1.- 12.kl.)

6.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

I.Mickeviča (logopēds)

7.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

K.Andersone (speciālais pedagogs)

8.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

T. Barinova (skolas medicīnas māsa)

9.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

Humānās pedagoģijas centra vadītāja I. Pogrebņaka

10.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

Pedagoga palīgs L.Šandro

11.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

Pedagoga palīgs N.Jegorova

12.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

Pedagoga palīgs J.Turko

13.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

Pedagoga palīgs M.Aleksandrova

14.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

Pedagoga palīgs D.Prindule

15.

Skolas atbalsta personāla komisijas loceklis:

O.Šahova (skolas bibliotekāre)