• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Rīgas Anniņmuižas padome ir izveidota ar mērķi nodrošināt sadarbību starp skolas pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību. Tā darbojas uz reglamenta pamata.


Skolas padomes sekretāre (jautājumi, informācija) – Nataļja Ņikiforova (skolas sociālais pedagogs), t.26005405

Ar Skolas padomes reglamentu var iepazīties šeit.