• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Vecāku mīlestības skola

Online skoliņa topošajiem pirmklasniekiem

Septembrī

 • Zinību diena
 • Sporta diena
 • Drošības nedēļa
 • Ekskursiju diena
 • Labestības stundas

Oktobrī

Novembrī

Decembrī

 • Ziemassvētku pasākumi
 • Balta nedēļa
 • Konkurss “Pasaka – pasaciņa”
 • Ziemassvētku tirdziņš

Janvārī

 • Burtu svētki pirmklasniekiem
 • Liels Ziemassvētku koncerts

Februārī

 • Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana
 • Dzejas diena sākumskolai

Martā

Aprīlī

 • Svētki “Gudrinieki un gudrinieces”
 • Vecāku informācijas diena

Maijā

 • Mātes dienas koncerts
 • Latvijas Republikas atjaunošanas gadadienas svētki
 • Ekskursiju diena
 • Pēdējais zvans 9. un 12. klasēm

Jūnijā

 • 9. klašu izlaidums
 • 12. klašu izlaidums

Skolas tradīcijas lejūplādēi (pdf)