• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība

2022./2023. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

 9.kl absolventu statistika

2023psk proc

2023psk graf

2023./2024. mācību gadā Anniņmuižas vidusskolā pirmo reizi netika uzņemti skolēni  10.klasē. Sakarā ar to mūsu skolas 9.klašu absolventi, kuri plānoja turpināt izglītību vidusskolā, bija spiesti meklēt jaunās izglītības iestādes.

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (75) 49 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs un 26 – izvēlējās mācīties tehnikumos, koledžās un profesionālajās skolās. 2022./2023. mācību gada 9.klašu absolventu populārākās izvēlētās profesionālās ievirzes izglītības iestādes bija RVT, RTK, Rīgas Celtniecības koledža un profesionālā vidusskola “Viktorija”.

Pēc vidējās izglītības ieguves

 12.kl absolventu statistika

2023vsk proc

2023vsk graf

Pēc vidējās izglītības ieguves 20 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. Visi 20 izvēlējušies studēt Latvijas augstskolās, nevis ārzemēs. Bet 6 jaunieši turpina mācības profesionālajā virzienā. 9 absolventi mācības neturpina , 11 – strādā, daži no tiem dara to paralēli mācībām. Kopējais absolventu skaits 2022./2023. mācību gadā ir 32. Populārākas Latvijas augstskolas Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pagājušā gada absolventu vidū bija RSU, LU, RTU, RISEBA un TSI. 

2021./2022. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

pamatskolas absolventi 

pamatskolas absolventi 

pamatskolas absolventi 

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (76) 53 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, un tikai 20 – izvēlējās mācīties tehnikumos, koledžās un profesionālajās skolās. 9.klašu absolventu populārākās izvēlētās profesionālās ievirzes izglītības iestādes: RVT un RTK.

Pēc vidējās izglītības ieguves

 vidusskolas absolventi

 vidusskolas absolventi

 vidusskolas absolventi

 

Pēc vidējās izglītības ieguves 36 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 30 – Latvijā, 6 – ārzemēs, 6 – izvēlās profesionālo virzienu. 11 absolventi mācības neturpina , 11 – strādā, daži no tiem dara to paralēli mācībām. Kopējais absolventu skaits 2021./2022. mācību gadā ir 53. Populārākā izvēle Latvijas augstskolās ir RSU, RTU, LU un TSI.

 

2020./2021. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

1

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

2

3 

 

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (57) 35 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, bet 22 – izvēlējās mācīties tehnikumos, koledžās un profesionālajās skolās. 2020.-2021. mācību gada 9.klašu absolventu populārākās izvēlētās profesionālās ievirzes izglītības iestādes: RVT, RMMT, RTK, RTRIT un “Viktorija”.

Pēc vidējās izglītības ieguves

4

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

4

vidusskolas absolventi

 

Pēc vidējās izglītības ieguves 32 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 30 – Latvijā, 2 – ārzemēs. 9 absolventi mācības neturpina , bet 10 – strādā, daži no tiem dara to paralēli mācībām. Kopējais absolventu skaits 2020./2021. mācību gadā ir 42. 12.klašu absolventu populārākā izvēle Latvijas augstskolās ir RTU, LU, RSU, LLU un TSI.

 

2019./2020. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

tabula1

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

tabula2

 img1

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (72) 44 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, bet 28 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

tabula3

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula4

 img2

Pēc vidējās izglītības ieguves 24 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 21 – Latvijā, 3 – ārzemēs. Trīs absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs, bet seši – strādā. Kopējais absolventu skaits 2019./2020. mācību gadā ir 34.

 

2018./2019. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

 tabula5

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

 tabula6

img3

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (77) 49 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, bet 28 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

tabula7

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula8

img4

Pēc vidējās izglītības ieguves 26 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 22 – Latvijā, 4 – ārzemēs. 10 absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs, bet 6 – strādā. Kopējais absolventu skaits 2018./2019. mācību gadā ir 44.

 

2017./2018. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

tabula10 

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

 tabula10

img5

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (66) 45 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, 20 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās, bet 1 absolvents mācības savieno ar darbu.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

 tabula11

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula12

img6

2017./2018. mācību gadā pēc vidējās izglītības ieguves no 59 absolventiem 55 turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 53 – Latvijā, 2 – ārzemēs. Tikai 2 absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs un 2 mācības savieno ar darbu.