• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Palīgi karjeras izvēlē - dažādu jomu profesionāļi

propasaule

Lai iepazītu plašo profesiju pasauli, uzzini par dažādu profesiju pārstāvju pieredzi, izglītības iespējām šajās specialitātēs, darba apstākļiem un specifiskiem darba uzdevumiem.

Salīdzini savus priekšstatus par izvēlēto profesiju ar to, ko uzzināji!

Uzklausi, bet atceries – savu karjeras lēmumu pieņemsi Tu pats!

Karjeras izvēles materiāli pieejami šeit www.profesijupasaule.lv

 

Video lekcijas par karjeras izvēli un tās izaugsmi

tavai k

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras departamenta pārstāvji ir izveidojuši piecas video lekcijas, lai ārkārtējās situācijas apstākļos attālināti sniegtu nepieciešamo atbalstu topošajiem absolventiem, viņu vecākiem, kā arī karjeras konsultantiem un citiem speciālistiem, kuri strādā ar skolēniem un jauniešiem. 

Lekcijas paredzētas dažādām mērķgrupām, ar tām bez maksas var iepazīties ikviens interesents. Izveidotās video lekcijas būs noderīgas jauniešiem profesijas izvēlē un karjeras izaugsmē.

Papildus šim VIAA mājaslapā un citos aģentūras interneta resursos pieejami arī citi noderīgi materiāli. VIAA mājaslapas sadaļā Karjeras atbalsta informatīvie materiāli ir atrodamas infografikas un metodiskie materiāli izglītības un karjeras plānošanai, kas palīdzēs apzināties savas intereses un spējas un virzīs uz apzinātu, mērķtiecīgu profesijas izvēli. VIAA mājaslapas Euroguidance sadaļā ir iespējams atrast informāciju par izglītības iespējām ārzemēs.

Vietnē www.profesijupasaule.lv skolēni patstāvīgi var pētīt profesijas un rast dažādas idejas papildu informācijas iegūšanai. Savukārt interneta vietnē NIID.lv, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām, ir apkopoti vairāki interaktīvi rīki.

Video lekcijas ir tapušas ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu, kuru īsteno VIAA.

Tavai Karjerai video lekcijas pieejamas šeit

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

 

Nospiediet uz linku lai lejupielādēt informāciju

1.Izprast sevi, apzināt savas stiprās un vājas puses.

Sevis izzināšana

2.ES veidotās organizācijas un to pakalpojumi. Latvijas valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi.

Organizācijas un to pakalpojumi

3.Darba meklējumi.Virtuālā darba intervija.

Darba meklējumi

4.Karjeras konsultēšana.Izglītības un nodarbinātības iespēju pētīšana.Mācību iestādes

Karjeras konsultēšana,izglītības iestādes

5.Darba tirgus koriģē profesionālo izvēli

Darba tirgus koriģē profesionālo izvēli

6.Darba tirgus pieprasījums un piedavājums

Darba tirgus pieprasījums un piedavājums

7.Karjeras tests prakse.lv

Karjeras tests prakse.lv

8.Kur ir mana vieta darba tirgū

Kur ir mana vieta darba tirgū

9.Latvijas izglītības koks

Latvijas izglītības koks

10.Profesijas izvēle

Profesijas izvēle