• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets
Direktore Tatjana Pulle 67416561 203.kab
Direktores vietniece Ilze Buivida 67416663 306.kab.
Direktores vietniece
Izglītības jomā (5.-8.kl.)
Valentīna Zaļeska 67416663 340.kab.
Direktores vietniece
Izglītības jomā (9.-12.kl.)
Jeļena Rjazanceva 67416663 249.kab.
Direktores vietniece
Izglītības jomā (1.-4.kl.)
Aelita
Rožukaite-Ivanova
67416561 103.kab.
Direktores vietniece
Informātikas jomā
Svetlana Šmite 67416663 217.kab.
Humānās pedagoģijas centra
vadītāja
Irmine Pogrebņaka 67704271 221.kab.
Direktores vietniece
saimnieciskajos jautājumos
Lilita Kiukucāne 67416561 102.kab.