• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Skolas Domē ir iespēja darboties jebkuram 7.-12. klases skolēnam, ja viņš ar saviem sasniegumiem un uzvedību ir piemērs skolasbiedriem, savu enerģiju gatavs veltīt dažādu aktivitāšu radīšanas procesā skolā un ārpus, un ir sekmīgs, kā arī regulāri apmeklē domes sēdes.

Darbu vada Skolas Domes prezidents vai viceprezidents, visu notiekošo pieraksta sekretārs.

 skolas dome

Skolas Dome 2023.-24.

Klašu prezidentu pienākumi

  • Apmeklēt skolas domes sēdes. Ja, prezidents nav skolā, jāierodas viceprezidentam vai citam vietniekam. Ideālajā gadījumā: katra klasē jābūt prezidents, viceprezidents un pārstāvji.
  • Iepazīties ar skolēnu pašpārvaldes struktūru un skolas tradīcijām.
  • Informēt skolas domi par klases problēmām un vajadzībām, tostarp dalīties ar pasākumu un aktivitāšu idejām.
  • Informēt klasi par skolas domes lēmumiem gadījumā, ja šie lēmumi ietekmē klasi.
  • Risināt pasākumu organizēšanas jautājumus tad, kad ar pasākuma organizēšanu nodarbojas klase nevis skolas domes departamenti.
  • Informēt klases iniciatīvākos cilvēkus klasē par iespēju piedalīties aktivitātēs/ aktivitāšu sagatavošanā skolas domē.
  • Informēt skolas domes prezidentu gadījumā, ja klasē ir iniciatīvie skolēni, kuri gatavi sadarboties ar skolas domi.
  • Darīt visu laicīgi. Ja pēdējais termiņš ir piektdien, neko neiesniegt pirmdien.

Skolas Dome 2020./2021.

Skolas domes reglaments