• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Bērnu reģistrēšana un uzņemšana 1.klasē 2024./2025.m.g.

Picture1

Picture2

Iesnieguma veidlapa ir pieejama šeit.

 Picture3

Video materiāls, kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.

Picture4

Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 199 “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

https://likumi.lv/ta/id/341736-kartiba-kada-registrejami-un-izskatami-iesniegumi-par-bernu-uznemsanu-1nbspklase-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-izglitibas-iestades

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas administrācija


 Vecāki iesniegumu bērna reģistrācijai 1.klasē var iesniegt attālināti:

*nosūtot pa pastu uz Rīgas Anniņmuižas vidusskolas adresi;

*nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz Rīgas Anniņmuižas vidusskolas e-pasta adresi;

*nosūtot elektroniski (iespējams arī bez elektroniskā paraksta) uz Rīgas Anniņmuižas vidusskolas e-pasta adresi;

*ievietojot izglītības Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pasta kastītē.

Iesnieguma veidlapa  ŠEIT

Vairāk info par pagaidu ārkārtas situāciju ŠEIT

Reģistrējot bērnu pretendentu sarakstā uzņemšanai 1.klasē vecāki (aizbildņi):

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ir sagatavojis informatīvu materiālu video un infografikas formātā par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

 

Pielikumā ir infografika divos formātos – .jpg un .pdf. Pdf formātā saites uz noderīgu informāciju vecākiem ir aktīvas, kas aizved uz saistošajiem noteikumiem, iestāžu katalogu un portālu Latvija.lv, savukārt .jpg formātā – nav aktīvas.

 

Te pieejams video materiāls (https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s), kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.

 

Šos materiālus varat izmantot, informējot vecākus par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu skolas 1. klasēs. Tos varat ievietot gan skolas mājas lapās, gan sociālo tīklu kontos. Izvēle ir skolas ziņā.

Skolas administrācija

Uzemana1klas 2021